Samen maken we afspraken

In een persoonlijk gesprek bespreken we welke zorg en ondersteuning u nodig heeft. Deze afspraken leggen we vast in een zorgleveringsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend.

Uw cliëntmap

Voordat we starten met de zorgverlening, stellen wij een cliëntmap samen. In deze map verzamelen wij alle informatie die nodig is om u goede zorg te verlenen. Deze informatie wordt ook digitaal opgeslagen. Alle informatie in uw cliëntmap is vertrouwelijk. U bepaalt zelf wie uw cliëntmap mag inzien.

Over het Zorgleefplan

In het Zorgleefplan leggen wij onder meer vast welke zorg wij verlenen.  Om goed te weten wat uw wensen zijn, vindt een gesprek plaats met u en eventueel uw 1e contactpersoon. Het Zorgleefplan wordt ondertekend door u of uw vertegenwoordiger. De afspraken worden regelmatig besproken. Zo kunnen we op tijd zien of u nog de juiste zorg krijgt of dat wellicht (tijdelijk) andere zorg nodig is.

Overleg met alle betrokken zorgverleners

Twee keer per jaar wordt uw zorg met alle betrokken zorgverleners besproken in het MultiDisciplinair Overleg (MDO). Daar kunnen u en uw 1e contactpersoon bij aanwezig zijn. Als blijkt dat u meer of andere zorg nodig heeft, passen we het Zorgleefplan daarop aan. Hiervoor is dan opnieuw uw toestemming en handtekening vereist.

Verantwoorde zorg

We staan voor goede, verantwoorde zorg. Zorg die veilig en cliëntgericht is. Toch kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat wij niet (langer) de zorg kunnen leveren die past bij uw zorgvraag. Mocht dat het geval zijn, dan gaan we met elkaar in gesprek tot we een passende oplossing hebben gevonden. Meer informatie vindt u in ons informatieblad ‘Verantwoorde zorg’

Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met onze zorgbemiddeling.

X

Keuzehulp

Onze keuzehulp helpt u door middel van een aantal vragen de juiste ondersteuning te vinden. Kies welk antwoord voor u van toepassing is en kom uit bij de juiste ondersteuning.

Waar kunnen wij u mee helpen?