Verpleegkundig specialisten

Wilgaerden maakt op meerdere locaties gebruik van verpleegkundig specialisten. De verpleegkundig specialist wordt gezien als de professional die zich richt op het functioneren en de kwaliteit van leven.

 

 

De Verpleegkundig specialist (VS) is een functie in ontwikkeling zowel landelijk als binnen Wilgaerden. Hierover willen we u graag informeren.

Sinds 2010 is de VS werkzaam op verschillende locaties binnen Wilgaerden. Zij  werken op de scheidslijn tussen de verpleegkundige – en medische zorg en vervullen een regiefunctie hiertussen. Als VS staan ze naast de huisarts en zorgteams en ondersteunen, adviseren en coördineren waar nodig op medisch en verpleegkundig gebied.

Op de Hazelaar in Avondlicht werkt een VS alweer een aantal jaar als regiebehandelaar. Dat wil zeggen dat zij het eerste aanspreekpunt is voor de medische zorg. Zij behandelt hier zelfstandig cliënten. Als het nodig is consulteert zij een specialist ouderenzorg.

Bovenstaand voorbeeld schetst  hoe wij als VS de komende jaren ook in de andere locaties willen gaan werken. Hierbij zullen wij  ons de aankomende jaren verder ontwikkelen tot regiebehandelaar in nauwe samenwerking met huisartsen en specialist ouderenzorg. Op deze manier hopen wij nog meer passende medische zorg te kunnen bieden en huisartsen te ontlasten. Hiervoor zullen we per locatie samenwerkingsafspraken  maken met de zorgteams, huisartsen en de specialist ouderenzorg.

 

Wat betekent dit voor de cliënt?

De cliënt ziet als eerste de VS bij medische problemen in plaats van de huisarts. Als het nodig is schakelt de VS een huisarts of specialist ouderenzorg in. De cliënt en familie worden uiteraard tijdig geïnformeerd over de wijziging van de medische zorg. Vanaf heden wordt er een folder over de VS bij opname uitgereikt door de consulent wonen en zorg met uitleg over de functie-inhoud.

X

Keuzehulp

Onze keuzehulp helpt u door middel van een aantal vragen de juiste ondersteuning te vinden. Kies welk antwoord voor u van toepassing is en kom uit bij de juiste ondersteuning.

Waar kunnen wij u mee helpen?