Leven in vrijheid

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Toch is het soms het noodzakelijk om in het belang van onze cliënt zorg te verlenen waar hij/zij en/of de vertegenwoordiger het niet mee eens is. 

 

De Wet Zorg en dwang beschermt uw rechten
Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet heeft als doel de rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening te beschermen. De Wzd probeert de rechten van de cliënt te versterken door onder andere regels op te nemen over hoe omgegaan moet worden met onvrijwillige zorg en onvrijwillige opnames.

Onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon
Heeft u vragen, zorgen of klachten over onvrijwillige zorg? Dan kunt u terecht bij een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon.

Meer informatie
Op de website van WilgaerdenLeekerweideGroep vindt u uitgebreide informatie over onvrijwillige zorg, de Wet zorg en dwang en de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Wzd.

 

X

Keuzehulp

Onze keuzehulp helpt u door middel van een aantal vragen de juiste ondersteuning te vinden. Kies welk antwoord voor u van toepassing is en kom uit bij de juiste ondersteuning.

Waar kunnen wij u mee helpen?