Aanmelden

Op zoek naar passende zorg, of heeft u een andere zorggerelateerde vraag, dan staan onze consulenten Wonen & Zorg voor u klaar via:

088 0451060 of via advies@wilgaerden.nl

Indicatie Woonzorgcentra
Om in één van onze woonzorgcentra te komen wonen heeft u een indicatie nodig. Voor wonen mét zorg geldt een indicatie van Wet Langdurige Zorg (Wlz). De indicatie is een besluit van het Centrum indicatiestelling zorg waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. Voor Wlz zorg betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent de hoogte van uw eigen bijdrage en stuur u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen.

Indicatie Wijkzorg of andere dienst
Om van de diensten van ons wijkzorgteam gebruik te maken, bent u afhankelijk van uw zorgverzekeraar (zorgverzekeringswet) of van de gemeente (WMO). De eerste verwijzing verloopt via uw huisarts. Ook kunt u de hulp van onze consulent inschakelen.

Inschrijfformulier aanleunwoningen

Wilt u zich alvast inschrijven voor een aanleunwoning. Klik dan hier.

X

Keuzehulp

Onze keuzehulp helpt u door middel van een aantal vragen de juiste ondersteuning te vinden. Kies welk antwoord voor u van toepassing is en kom uit bij de juiste ondersteuning.

Waar kunnen wij u mee helpen?