Expertisecentrum

In ons ExpertiseBehandelCentrum (EBC360) komen alle gedragsdeskundige, medische en paramedische functies bij elkaar. Het is een centrum vanuit waar deze verschillende disciplines werken en samenwerken. Het voordeel is dat we hiermee integrale medische en paramedische zorg bieden. Op elke plek, waar iemand ook woont of verblijft. Onafhankelijk van derden.

Het expertisebehandelcentrum geeft antwoord op vragen rondom ontwikkeling, gedrag, psychisch welbevinden en sociaal functioneren van kinderen, jongvolwassenen, ouderen en mensen met of zonder beperking. 

Ebc360 biedt ook oplossingen: behandeling, individuele en gezinstherapie, psycho-sociale begeleiding en gespecialiseerde medische begeleiding aan mensen met ouderdomsproblematieken of beperking.

Diagnostiek - Psychosociale begeleiding – Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling – Psychomotore Therapie – Speltherapie – Medische Begeleiding en Behandeling – Fysiotherapie – Diëtetiek - Ergotherapie

X

Keuzehulp

Onze keuzehulp helpt u door middel van een aantal vragen de juiste ondersteuning te vinden. Kies welk antwoord voor u van toepassing is en kom uit bij de juiste ondersteuning.

Waar kunnen wij u mee helpen?