Centrale Cliëntenraad

Centrale Cliëntenraad

Lokale Cliëntenraad

Elke locatie van Wilgaerden heeft een Cliëntenraad (CR). Zij spreken met de gebiedsmanager over de ontwikkelingen op de locatie.

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de belangen van alle Wilgaerden cliënten. De Raad van Bestuur van WilgaerdenLeekerweideGroep vraagt de CCR om advies bij grote zaken zoals reorganisaties, verhuizingen, veiligheidsbeleid et cetera. De CCR bekijkt alle voorgenomen besluiten door de bril van de cliënt. Welke gevolgen hebben besluiten voor de cliënten? Wordt er voldoende rekening gehouden met hun belangen? De CCR kan ook ongevraagd advies geven.

Met welke onderwerpen houdt de Centrale Cliëntenraad zich bezig?

De Centrale Cliëntenraad denkt en praat mee over:

  • de kwaliteit van de zorg in de woonzorgcentra en in de wijken
  • de dagelijkse zaken zoals maaltijden en activiteiten
  • de veiligheid en hygiëne
  • het beleid van WilgaerdenLeekerweideGroep waar cliënten mee te maken krijgen
  • nieuwe ontwikkelingen in de zorg (bijvoorbeeld nieuwe wetgeving)
  • de informatie die WilgaerdenLeekerweideGroep aan de cliënten geeft en alle andere zaken waar zij tegenaanlopen.

 

Wilt u meepraten over de zorg?

De leden doen hun werk op vrijwillige basis. Wilt u ook meepraten en meedenken over de zorg binnen Wilgaerden? Neemt u dan contact op door een e-mail te sturen aan centraleclientenraad@wlgroep.nl

X

Keuzehulp

Onze keuzehulp helpt u door middel van een aantal vragen de juiste ondersteuning te vinden. Kies welk antwoord voor u van toepassing is en kom uit bij de juiste ondersteuning.

Waar kunnen wij u mee helpen?