Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en Wilgaerden en regelen uw rechten en uw plichten en die van Wilgaerden. De Algemene Voorwaarden zijn aangepast vanwege de nieuwe privacywet (AVG). Per 25 mei 2018 gelden de aangepaste Algemene Voorwaarden voor u.

In de aangepaste Algemene Voorwaarden worden uw rechten en plichten op het gebied van privacy duidelijker beschreven. Zo is specifieker omschreven waarvoor uw zorgdossier wordt gebruikt en wie inzage heeft. En bij gebruik van uw persoonsgegevens door anderen dan uw zorgverleners en familie wordt uw toestemming gevraagd. Daarnaast is ondertekening van het zorgleefplan door u als cliënt niet langer nodig. Dit heeft te maken met administratieve lastenverlichting.

Heeft u vragen over de Algemene Voorwaarden stelt u deze dan aan uw zorgverlener.

Klik hier voor de voorwaarden

X

Keuzehulp

Onze keuzehulp helpt u door middel van een aantal vragen de juiste ondersteuning te vinden. Kies welk antwoord voor u van toepassing is en kom uit bij de juiste ondersteuning.

Waar kunnen wij u mee helpen?