ANBI

Voelt u zich als maatschappelijke organisatie, bedrijf, school of gewoon als persoon betrokken bij het werk van Wilgaerden? Help dan mee! U krijgt er heel wat voor terug…

Sponsoring of donatie
Een wens in vervulling laten gaan, de aanschaf van een duofiets voor de locatie, de tuin opknappen, een maatje voor iemand zijn. Wilgaerden heeft talloze wensen voor de extraatjes die niet uit het reguliere budget betaald kunnen worden. Materiaal, geld, kennis en contacten: op diverse wijzen kunt u ons steunen. Neem contact met ons op via 088 045100.

Vrijwillige inzet als teamuitje
Steekt u graag de handen uit de mouwen? Een gezellige middag voor onze cliënten, een dagje op stap met onze cliënten of gewoon een wandeling. Wilgaerden is er enorm mee geholpen en het levert u ongetwijfeld voldoening op. Klussen zijn er het hele jaar door en zijn bijvoorbeeld leuk als teamuitje!

Openbare gegevens stichtingen

Stichting Vrienden van Avondlicht - jaarrekening Vrienden van Avondlicht - jaarverslag Vrienden van Avondlicht - beleidsplan
Stichting Vrienden van het Noorderlandhuis - ANBI gegevens Stichting het Noorderlandhuis - jaarverslag 2023 - jaarrekening 2023 - verantwoording kasbeleidsplan 2020 2024
Stichting Vrienden van Westerhaven 

ANBI-gegevens van WilgaerdenLeekerweideGroep

ANBI
WilgaerdenLeekerweideGroep is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut-Beogende Instelling (ANBI). Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bovendien hoeven wij geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over donaties en erfenissen die wij ontvangen. Deze komen dus volledig ten goede aan Wilgaerden.

Doelstelling van onze organisatie
Je leven leiden op je eigen manier. Met soms wat ondersteuning. Als het kan, in je eigen omgeving. Met aandacht voor ieders verhaal. Professioneel en met respect. Ieder label heeft zijn eigen specialisatie. En waar nodig en gewenst, binden we onze expertise aaneen. Zo bieden we een complete lijn aan zorg, ondersteuning, begeleiding, behandeling en advies.

We zijn er voor jong en oud. Voor mensen met en zonder beperking. En voor mensen die voor korte tijd of voor langere tijd begeleiding nodig hebben. Alles kan. Daarnaast zijn we er voor partijen die, net als wij, mensen ondersteunen hun leven naar eigen inzicht wensen vorm te geven: gemeentes, collega-dienstverleners en andere professionals. We delen met liefde onze expertise en ervaring. Want daar worden we allemaal beter van. En precies dát is ons doel. Samen kunnen we meer dan alleen.

Beleidsplan en jaardocumentatie
Onze jaarplannen en jaarverslagen publiceren wij op onze website. Jaarverslagen worden ook openbaar gemaakt via www.jaarverslagenzorg.nl

Bestuur en beloningsbeleid
De dagelijkse leiding van WilgaerdenLeekerweideGroep is in handen van de Raad van Bestuur:

  • Mw. Renata Fideli
  • Mw. Annette Fijn van Draat

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het werk van de Raad van Bestuur. De volgende personen hebben zitting in de Raad van Toezicht:

  • Mw. Desirée Curfs – voorzitter
  • Mw. Marieke Frijlink
  • Mw. Afien Spreen
  • De heer Harry Luik
  • De heer Jeroen Lambriks

Zowel de Raad van Bestuur als de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden gepubliceerd in de jaarrekening.

Salariëring van directieleden, overige leidinggevenden en medewerkers geschiedt conform de CAO Gehandicaptenzorg en CAO VVT

Contactgegevens WilgaerdenLeekerweideGroep
Postbus: Postbus 1, 1687 ZG Wognum
Bezoekadres: Verlengde Kerkweg 1, 1687 AA Wognum
Telefoonnummer: 088 0451000
E-mailadres: info@wilgaerden.nl
Website: www.wilgaerdenleekerweidegroep.nl
RSIN-nummer: 809570142

X

Keuzehulp

Onze keuzehulp helpt u door middel van een aantal vragen de juiste ondersteuning te vinden. Kies welk antwoord voor u van toepassing is en kom uit bij de juiste ondersteuning.

Waar kunnen wij u mee helpen?