Medezeggenschap

Wij hechten veel waarde aan de mening van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Daardoor kunnen we ons steeds verder ontwikkelen en verbeteren. In de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Vrijwilligersraad adviseren cliënten, hun vertegenwoordigers, werknemers en vrijwilligers over ons beleid. 

Klik hieronder voor meer informatie over onze raden.

Centrale Cliëntenraad

Bij Wilgaerden staat de cliënt voorop. We luisteren naar onze cliënten als het gaat om onze zorg- en dienstverlening. Onze cliënten - of hun vertegenwoordigers - weten immers het beste waar verbeteringen in de zorg mogelijk zijn. De medezeggenschap van cliënten is geregeld via de Centrale Cliëntenraad en de Lokale Cliëntenraad.

>

Ondernemingsraad

We hechten veel waarde aan de mening van onze medewerkers. Daardoor kunnen we ons steeds verder ontwikkelen en verbeteren. In de Ondernemingsraad adviseren werknemers over het beleid van WilgaerdenLeekerweideGroep. De leden zijn gekozen door de medewerkers.

De spelregels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Om de medezeggenschap vorm te geven, voert de OR overleg met de Raad van Bestuur. Zo hebben de medewerkers een stem bij besluiten die voor de organisatie en de medewerkers van belang zijn.

Waar richt de Ondernemingsraad zich op?

De Ondernemingsraad richt zich op:

  • goede arbeidsomstandigheden en een goed werkoverleg
  • zicht houden op managementinformatie (bijv. ziekteverzuim en verloop personeel)
  • het beoordelen van beleidstukken

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor de OR, dan kunt u contact opnemen via or@wlgroep.nl.

 

>
Chat Bel mij terug
X

Keuzehulp

Onze keuzehulp helpt u door middel van een aantal vragen de juiste ondersteuning te vinden. Kies welk antwoord voor u van toepassing is en kom uit bij de juiste ondersteuning.

Waar kunnen wij u mee helpen?