Tijdelijk verblijf (respijtzorg)

Tijdelijk verblijf (respijtzorg)

Er kan een moment komen dat u, om bepaalde redenen, tijdelijk niet thuis kunt wonen. U kunt dan op Wilgaerden rekenen. Met zorg en ondersteuning op maat, veilig en comfortabel in één van onze woonzorgcentra. Met zorg die u weer op de been brengt. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Of om tijdelijk uw mantelzorger te ontlasten.

Type verblijf

We hebben diverse manieren van tijdelijk verblijf:

EersteLijns Verblijf (ELV). Dit is mogelijk als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis. Uw huisarts of het ziekenhuis bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. De duur van het verblijf is ook afhankelijk van de vergoeding vanuit de zorgverzekering.

Respijtzorg. In dit geval nemen wij even de zorg van uw mantelzorger over. Bijvoorbeeld als die op vakantie gaat, of als de belasting te zwaar is. U kunt dit aanvragen via de gemeente.

Logeren. Wilt u tijdelijk bij één van onze woonzorgcentra verblijven en heeft u geen recht op wmo of elv, dan kunt u particulier (door u zelf gefinancierd) bij ons verblijven.

 

Breed inzetbaar

Onze teams kunnen u onder andere helpen met het huishouden, uw persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Ze werken daarbij nauw samen met andere zorgverleners en welzijnsorganisaties. In onze woonzorgcentra kunt u gebruik maken van diverse faciliteiten zoals het restaurant en kunt u meedoen aan de diverse activiteiten. U woont enkele dagen of weken in één van onze locaties. Het doel van het verblijf is om weer veilig terug naar huis te gaan. In overleg wordt besproken wanneer u terug naar huis kunt gaan en wat daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld het regelen van thuiszorg of extra ondersteuning door mantelzorg.

Indicatie noodzakelijk

Voor tijdelijk verblijf heeft u een geldige indicatie nodig. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de gemeente van uw woonplaats of onze medewerkers van zorgbemiddeling.

Klik hier om meer informatie aan te vragen. 

X

Keuzehulp

Onze keuzehulp helpt u door middel van een aantal vragen de juiste ondersteuning te vinden. Kies welk antwoord voor u van toepassing is en kom uit bij de juiste ondersteuning.

Waar kunnen wij u mee helpen?