Een partner met dementie, angst om alleen naar buiten te gaan, moeite hebben met het huishouden, er kan van alles zijn. Soms zit het gewoon even niet mee en heeft u het moeilijk, waardoor u geen oplossing meer ziet. Dan is het fijn dat u steun krijgt uit uw omgeving. Maar soms is die hulp niet voldoende of niet mogelijk. Dan biedt Wilgaerden Thuisbegeleiding. Hiermee krijgt u persoonlijke begeleiding en praktische ondersteuning om de situatie thuis weer op de rails te krijgen.

Regievoering

Om ervoor te zorgen dat u zelf de regie kunt voeren over uw leven zodat opname in een woonzorgcentrum kan worden voorkomen, kan Wilgaerden thuisbegeleiding inzetten. Bijvoorbeeld met u meegaan naar het ziekenhuis, samen de post openen en doornemen, samen boodschappen doen, eten koken, enz. Samen met u werken onze medewerkers op een praktische en doelgerichte manier aan het oplossen van uw vragen en het verbeteren of stabiliseren van uw situatie. Zij zijn opgeleid voor deze vorm van begeleiding. Zij nemen het niet van u over, maar helpen u om weer grip te krijgen op uw leven.

Samen sterk

We hebben nauw contact met uw naasten en andere hulpverleners of betrokkenen. We kunnen gedurende korte of langere tijd ondersteuning bieden. Thuisbegeleiding valt per 1 januari 2015 onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk.

Meer informatie?

Heeft u ondersteuning nodig om thuis te kunnen blijven wonen? Dan kunt u dit aanvragen via het WMO-loket van uw gemeente. Een sociaal werker van het wijkteam WMO gaat dan een gesprek met u aan om te kijken, óf en zo ja, welke ondersteuning u kunt gebruiken. Voor thuisbegeleiding geldt een maximale eigen bijdrage van €19,00 per maand.

 Wilt u meer weten over Thuisbegeleiding, dan kunt u contact opnemen met onze medewerker van zorgbemiddeling

Klik hier om meer informatie aan te vragen. 

X

Keuzehulp

Onze keuzehulp helpt u door middel van een aantal vragen de juiste ondersteuning te vinden. Kies welk antwoord voor u van toepassing is en kom uit bij de juiste ondersteuning.

Waar kunnen wij u mee helpen?