Wilgaerden en LeekerweideGroep fuseren

03 januari

Westfriese zorgorganisaties gaan samen vorm geven aan mooie, nieuwe en innovatieve vormen van zorg, ondersteuning en behandeling. 

Trotse bestuurders Paul Zegveld en Iris van Bennekom proosten  op dit mooie feit!

 De Westfriese zorgaanbieders Wilgaerden (zorg voor ouderen) en LeekerweideGroep (zorg voor mensen met een beperking/ondersteuningsvraag) zijn per 1 januari 2020 gefuseerd. Voortaan wordt de zorg en ondersteuning aangeboden vanuit één gezamenlijke organisatie: WilgaerdenLeekerweideGroep.

Behoud eigenheid en bundelen van krachten
In de zorg en ondersteuning aan de cliënten verandert er niets. Zij blijven de hulp krijgen van hun vertrouwde professional, thuis of op de eigen zorglocatie, vanuit de bestaande labels. De fusie tussen de twee organisaties houdt voornamelijk een samengaan van de ondersteunende diensten in en een bundeling van de behandelexpertise. Het samengaan heeft ook geen personele consequenties. Per 1 januari 2020 is er één Raad van Bestuur, met daarin de huidige bestuurders mevrouw Iris van Bennekom van Wilgaerden en de heer Paul Zegveld van LeekerweideGroep. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de nieuwe organisatie.


De bestuurders zijn trots op het resultaat: “We starten vol vertrouwen samen dit nieuwe jaar. Het is zeker niet klaar, in feite begint het nu pas. We kunnen nu stap voor stap onze nieuwe organisatie gaan inrichten“.

Expertise bundelen
Door de krachten te bundelen behouden beide organisaties het goede en verbeteren de ondersteuning waar mogelijk door samenwerking. Met de fusie kunnen de werkprocessen efficiënter worden vorm gegeven en de kwaliteit van zorg verbeterd. Door het samengaan van Wilgaerden en LeekerweideGroep en het combineren van de middelen ontstaat ook meer ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe ondersteuningsvormen. Hiermee kan de ingezette koers van transformatie en zorgvernieuwing samen met gemeenten, zorgkantoor en andere partners worden voortgezet.

Sterke keten
Direct effect: Wilgaerden en LeekerweideGroep creëren met de fusie een sterke keten aan ondersteuning, begeleiding en zorg voor jeugdigen, gezinnen, volwassenen en ouderen in de regio Noord-Holland Noord. In deze keten wordt onderzoek, behandeling, zorg, ondersteuning in het sociaal domein, jeugdzorg, wijk- en verpleegzorg, woonbegeleiding, begeleiding naar scholing en werk, vrijetijdsbesteding en huishoudelijke hulp binnen één organisatie gecombineerd. Deze diensten kunnen afzonderlijk of in een arrangement worden afgenomen. De naam Wilgaerden blijft bestaan en wordt één van de 10 labels binnen de Groep. Ieder van deze labels heeft zijn eigen deskundigheid en expertise. Het mooie aan deze constructie is dat onnodige schotten worden weggenomen, terwijl kennis en deskundigheid gedeeld kunnen worden.

X

Keuzehulp

Onze keuzehulp helpt u door middel van een aantal vragen de juiste ondersteuning te vinden. Kies welk antwoord voor u van toepassing is en kom uit bij de juiste ondersteuning.

Waar kunnen wij u mee helpen?