Oog voor elkaar betekent ook oog voor de wereld om ons heen

20 december

Op 8 december ondertekende Renata Fideli namens WLGroep de Green Deal Zorg 3.0.

Deze deal is een volgende stap in het groener en milieubewuster maken van onze organisatie. In de eerste regionale Green Deal Zorg stond de CO2-reductie en energiebesparing centraal. In deze stap van de deal staat aandacht voor verstandig gebruik van grondstoffen en hergebruik (circulariteit) centraal. Met andere woorden: slim omgaan met grondstoffen, verstandig inkopen, afval verminderen en zo veel als mogelijk materialen hergebruiken door recycling.

Waarom een Green Deal?
Omzien naar elkaar is een belangrijke waarde binnen WLGroep. Daar hoort ook goed zorgdragen voor onze leefomgeving bij. Samen met andere zorgorganisaties uit de regio zetten we ons in om de gevolgen van ons handelen op het milieu zo klein mogelijk te houden. We richten ons daarbij op vier grote thema’s:  

  • Als eerste het verminderen van CO2-uitstoot. We willen in 2030 55% minder CO2 uitstoot veroorzaken ten opzichte van 2018-21. Met als uiteindelijke doel in 2050 helemaal klimaatneutraal te kunnen werken.
  • Als tweede werken we aan het verminderen van milieubelasting door medicijngebruik of resten ervan in bijvoorbeeld riool- en uiteindelijk grondwater.
  • Als derde aandacht voor een goede zorg- en werkomgeving die een gezonde levensstijl van cliënten, medewerkers en vrijwilligers tot stand brengt. Denk daarbij aan een veilige en prettige leefomgeving, goede voeding en woon-/werkomstandigheden.
  • Als vierde het verbruik van grondstoffen verminderen en de spullen die we gebruiken waar dat kan recyclen en opnieuw gebruiken. Circulair denken en doen, noemen we dat. Zo willen we in 2030 ons verbruik met 50% verminderen en het herbruik in 2050 gemaximaliseerd hebben.

 

Wat betekent dit voor onze organisatie
Om dit voor WLGroep te realiseren is er een Green Team in het leven geroepen. Ook zullen we een beleidsadviseur duurzaamheid werven. Maar we zijn al bezig: in de Gehandicaptenzorg en ondersteunende diensten scheiden we al zo veel als mogelijk het afval. Binnen de VVT wordt nu ook gestart met het scheiden van afval bij de bron. Westerhof is hierin de pilot-locatie. Begin 2023 presenteren we een meerjaren actieplan hoe wij als WLGroep onze ambitie waar gaan maken.

 

We kunnen dit niet alleen
Samenwerking met andere organisaties, bedrijven, leveranciers is nodig. We zijn daarbij in goed gezelschap. Andere ondertekenaars van de Green Deal zijn Circulair Westfriesland, Omgevingsdienst NHN, Dijklander Ziekenhuis, GGZ Noord-Holland Noord, De Zorgcirkel, WLGroep, Raphaëlstichting, Alkcare, Woonzorggroep Samen, Oogcentrum Noordholland, Omring, ViVa Zorggroep en MPZ milieu platform zorg. Maar ook jouw hulp is hierbij onmisbaar. Misschien heb jij hier ook ideeën over. Deel die met ons. Zo zorgen we er samen voor dat onze ecologische voetprint zo klein mogelijk wordt en blijft. Samen houden we de wereld mooi. Met elkaar en voor elkaar. Daar tekenen toch graag voor? We doen dit samen!

X

Keuzehulp

Onze keuzehulp helpt u door middel van een aantal vragen de juiste ondersteuning te vinden. Kies welk antwoord voor u van toepassing is en kom uit bij de juiste ondersteuning.

Waar kunnen wij u mee helpen?