Feestelijk stilgestaan bij 25 jaar oecumenische vieringen in woonzorgcentrum Westerhaven

Vrijdag 17 mei jl. was een bijzondere dag in woonzorgcentrum Westerhaven van WilgaerdenLeekerweideGroep (WLGroep) in Hoorn. Tijdens een feestelijke kerkdienst werd aandacht besteed aan 25 jaar oecumenische vieringen in Westerhaven. Tijdens deze vieringen, die elke vrijdag plaatsvinden en waar alle bewoners welkom zijn, komen protestantse en rooms-katholieke tradities samen. Onder leiding van een voorganger wordt er gezongen, uit de bijbel voorgelezen en teksten uitgelegd en na afloop - vaste prik - drinken bewoners samen gezellig koffie en bespreken zij het leven.  

De oecumenische vieringen in Westerhaven in samenwerking met de geloofsgemeenschappen zijn uniek in Hoorn en omstreken. Zowel de voorgangers, het management van Westerhaven als bewoners zijn blij met en dankbaar voor 25 jaar oecumenische vieringen.

Ontstaan oecumenische vieringen Westerhaven

Vanaf de opening van het ouderencomplex Westerhaven in 1967 werden er wekelijks en daarna tweewekelijks bij toerbeurt kerkdiensten verzorgd door de protestantse kerkgenootschappen in Hoorn. Westerhaven had van origine immers een protestantse grondslag.

Door de sluiting van het katholieke Sint Jozefhuis in Hoorn meldden zich ook katholieke ouderen aan als bewoner bij Westerhaven. Na een statuutswijziging waren deze van harte welkom met als gevolg dat er vanaf 1982 zowel protestantse als rooms-katholieke diensten in Westerhaven werden verzorgd.

In 1999 is het bestuur van Westerhaven met de verschillende Hoornse geloofsgemeenschappen in gesprek gegaan om te komen tot oecumenische vieringen in plaats van de afzonderlijke protestantse en rooms-katholieke diensten in Westerhaven. Met als resultaat dat op 21 mei 1999 – 25 jaar geleden - de eerste oecumenische viering een feit was!

X

Keuzehulp

Onze keuzehulp helpt u door middel van een aantal vragen de juiste ondersteuning te vinden. Kies welk antwoord voor u van toepassing is en kom uit bij de juiste ondersteuning.

Waar kunnen wij u mee helpen?