Privacy

Voor ons werk is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens van cliënten en medewerkers vastleggen en verwerken. Om de privacy van de betrokkenen te beschermen, kennen we de zogenaamde privacywet.

In deze wet staan bepalingen voor het verzamelen, vastleggen, archiveren, bewerken, raadplegen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.

De medewerker noteert uw persoonlijke gegevens en maakt aantekeningen over de gevoerde gesprekken. Deze informatie wordt onder strikte geheimhoudingsplicht in een dossier bewaard. De medewerker heeft te allen tijde zwijgplicht. We mogen persoonsgegevens alleen verwerken als de cliënt of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger daarvoor toestemming heeft verleend. U heeft recht op inzage van de gegevens die op uw persoon betrekking hebben. Inzage kan worden geweigerd als dat nodig is om de persoonlijke levenssfeer van een ander te beschermen.

Voor het verstrekken van gegevens aan derden, waarvoor geen wettelijk voorschrift geldt, is toestemming van u als betrokkene vereist. In het kader van de te verlenen zorg wisselen wij gegevens uit met organisaties, zoals het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), het Zorgkantoor en Centraal Administratie kantoor (CAK).