Wilgaerden
Default Default Default

Home

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk
Waar we ons thuis voelen, willen we zo lang mogelijk wonen. Ook als de behoefte aan zorg toeneemt, willen we graag de touwtjes in handen blijven houden. Samen met uw familie en vrienden geeft u aan wat u zelf nog kunt en welke zorg u van Wilgaerden wilt ontvangen.

     

Wilgaerden biedt ondersteuning van huishoudelijke verzorging, begeleiding, persoonlijke verzorging tot verpleging. Dat doen we bij u thuis en als dat niet meer kan in één van onze 16 centra.  

Meer weten over onze dienstverlening, klik hier.

Veranderingen in de zorg
Om de zorg betaalbaar te houden en om het mensen mogelijk te maken langer thuis te wonen is de Wet langdurige zorg aangepast. De WMO is verantwoordelijk voor ondersteuning thuis en beschermd wonen, ZVW voor de verzorging en verpleging aan huis en de WLZ voor 24 uurs intensieve zorg en toezicht dichtbij. Via een nieuwsbrief houden we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Nieuwsbrief december 2014

Wilgaerden draagt bij aan 'Draag bij!'

Voor de röntgenfaciliteit van Molenweg Gezondheidscentrum Enkhuizen.

Lees verder.

Vitaal Thuis

Overeenkomst tussen Evean, Omring, Wilgaerden, Hoorn, het domoticacluster en zes installateurs voor hulp zorgconsumenten bij het langer thuis wonen. Klik hier voor het persbericht

 

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening?
Bel onze cliëntadviseurs: telefoon 0229 - 299 233 

Algemene informatie over Wilgaerden:
Bel het Centraal Bureau: telefoon 0229 - 287728