Voor mantelzorgers

We hebben in Nederland ruim 4 miljoen mantelzorgers die zich belangeloos inzetten voor iemand anders.

Mensen die zorgen voor een partner met een chronische ziekte of voor een vader of moeder die langzaam steeds meer hulp nodig heeft.

Mantelzorgers leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van iemands leven. Dat geeft veel voldoening, maar kan ook zwaar zijn en spanning oproepen. Zeker als de mantelzorg ook nog gecombineerd wordt met een betaalde baan of vrijwilligerswerk.

Ondersteuning

We ondersteunen mantelzorgers door te luisteren én samen naar oplossingen te zoeken als dat nodig is. Samen kijken we naar een passende (tijdelijke) oplossing zodat u als mantelzorger uw waardevolle werk kunt volhouden. Wij willen de draagkracht van mantelzorgers graag in stand te houden en als het nodig is de draaglast verlichten. Dat doen we o.a. door:

  • een goed onderling contact en afstemming van de zorg. Wij sluiten met onze zorg zoveel mogelijk aan bij de zorg zoals de mantelzorger gewend was te geven.
  • ons als zorgverlener te richten op de specifieke situatie en behoeften van de mantelzorger (maatwerk).
  • de ondersteuning preventief in te zetten om de mantelzorger te stimuleren voor zichzelf op te komen en ‘gezond’ te blijven.
  • alle afspraken over de ondersteuning goed vast te leggen in het zorgleefplan. We evalueren dit regelmatig en stellen het bij als dat nodig is.
  • een continuïteit van beroepskrachten te bieden omdat we het belangrijk vinden dat de zorgverlener de mantelzorger kent. Zo kunnen we meer ondersteuning op maat bieden.
  • een vrijwilliger in te zetten die u (tijdelijk) ondersteunt. Maar ook door bijvoorbeeld praktische adviezen.

 

Samen zorgen