Stervensbegeleiding

Bij stervensbegeleiding werken familie, verzorgenden en andere zorginstellingen met elkaar samen om de laatste fase van iemands leven zo aangenaam mogelijk te laten zijn.  

De meeste mensen willen graag in een vertrouwde en veilige omgeving afscheid nemen van het leven. Dit is vaak een zware en emotionele periode. Soms is extra ondersteuning gewenst omdat de mantelzorger ook tijd voor zichzelf nodig heeft. En soms zijn er ook voorzieningen nodig zoals een hoog/laag bed in de woonkamer.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen u thuis meer zorg en ondersteuning geven als dat nodig mocht zijn. We hebben een team van verpleegkundigen en verzorgenden. Medewerkers die met liefde en verstand van zaken 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaarstaan. Ook kunt u een beroep doen op onze raads- en vertrouwenspersoon voor zingevings- of levensvragen.

Vrijwilligers

In het project ‘Laat niemand in eenzaamheid sterven’, werken we o.a. samen met de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) aan goede zorg voor cliënten in de laatste levensfase. Hierdoor is het mogelijk u en uw naasten extra te ondersteunen. De goed opgeleide vrijwilligers kunnen bij u waken, u gezelschap houden en emotionele steun bieden. Zij kunnen ook eenvoudige verzorgende handelingen verrichten zoals u helpen bij het eten en drinken.

Financiering

De financieringsvorm hangt af van uw persoonlijke situatie. Hierbij is het ook van belang waar u de zorg wilt ontvangen en of u bijvoorbeeld al een Wlz-indicatie heeft (Wet langdurige zorg).

Meer informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden en financiering verwijzen wij u graag naar de Consulent wonen en zorg.