Respijtzorg

Wist u dat er ruim 4 miljoen mantelzorgers zijn? Mensen die voor iemand zorgen die het nodig heeft. Een partner, een ouder of zomaar voor een goede vriend of vriendin.

Zorgen voor een ander doen we graag en vaak ook met veel liefde. Maar we houden dat alleen vol als er ook een goede balans is tussen ‘zorgen voor’ en tijd hebben voor jezelf. Soms is het dan ook nodig om even zelf uit te rusten om weer energie op te doen om niet overbelast te raken. Maar dat kan alleen als de zorg ook op een goede manier wordt overgenomen.

Deze vervangende zorg noemen wij ‘Respijtzorg’. U draagt uw zorg dan voor een bepaalde periode over aan een ander. Dat kan voor een weekend zijn, maar ook voor een week.

Indicatie

Om voor respijtzorg in aanmerking te komen, heeft u een geldige indicatie nodig. Het is afhankelijk van de situatie van degene waar u voor zorgt waar u de indicatie aanvraagt. Dit kan bij de gemeente zijn (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Financieringsmogelijkheden

Als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo, kunt u Respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een vermogens- en inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Als de zorgvrager zelf zorg krijgt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), kunt u een indicatie voor respijtzorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ). Ook hiervoor geldt een vermogens- en inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Meer weten?

De Consulent wonen en zorg legt u graag de mogelijkheden en de wijze van financiering uit. Meer informatie kunt u ook vinden bij ‘zorg aanvragen’