Particuliere zorg

Persoonlijke verzorging of verpleging ontvangt u meestal op basis van uw indicatie. Er zijn echter situaties denkbaar, waarin u graag meer zorg wilt ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer u individuele begeleiding nodig heeft, naar dagbesteding
wilt, thuis wilt herstellen na een ziekenhuisopname, ondersteuning nodig heeft bij eten, drinken of mobiliteit of bij de laatste levensfase.

In dergelijke gevallen kunt u besluiten om voor eigen rekening of via uw persoonsgebonden budget (pgb) extra zorg in te kopen.

Kosten

De kosten voor de extra zorg die u wilt inkopen, komen voor uw rekening. U kunt hier ook uw persoonsgebonden budget (pgb) voor gebruiken.

Vragen?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en kosten van Particuliere zorg, neemt u dan contact op met de Consulent wonen en zorg.