Om bij stil te staan

Met het ouder worden staan we vaker stil bij zaken waar we vroeger misschien wat minder over nadachten.

Misschien heeft u bepaalde wensen of verwachtingen over belangrijke beslissingen rondom het levenseinde?

Bijvoorbeeld of u wel of niet gereanimeerd wilt worden en hoe u dit dan kunt vastleggen. Ook kunnen zich levensvragen aandienen. Bijvoorbeeld of u het leven nog zinvol vindt of hoe u omgaat met het verlies van een dierbare. Als u daar meer over wilt weten, dan kunt u bijgaande informatie downloaden:

Ouderenmishandeling

Het is misschien nauwelijks voor te stellen, maar in Nederland wordt een op de twintig ouderen mishandeld. De mensen die het doen, staan vaak heel dichtbij. Partners, (klein)kinderen, mantelzorgers, professionele verzorgers of verpleegkundigen. Wilt u weten wat u daaraan kunt doen? Lees dan verder voor meer informatie.