Samen maken we afspraken

Met elke cliënt sluiten we een zorgleveringsovereenkomst. Dat betekent dat de cliënt akkoord gaat met het zorgleefplan en met de uitvoering ervan.

Ook geeft de cliënt hiermee aan in te stemmen met de algemene leveringsvoorwaarden. De cliënt krijgt deze voorwaarden voordat de zorgleveringsovereenkomst ondertekend wordt. De zorgovereenkomst wordt daarna opgeborgen in de cliëntmap.

Over de cliëntmap

Als u bij ons komt wonen, stellen wij een cliëntmap voor u samen waarin uw persoonsgegevens, indicatie, medische geschiedenis, medicijngebruik, contactpersonen, alle informatie die voor uw verzorgenden van belang is, informatie over hulp bij de huishouding en het Zorgleefplan staan. Deze gegevens worden ook in een digitaal dossier opgeslagen. Alle informatie in de cliëntmap is vertrouwelijk. De map is bestemd voor het team zorgverleners die deze informatie nodig heeft om goede zorg te verlenen. U bepaalt verder zelf wie uw cliëntmap mag inzien.

Over het Zorgleefplan

We leggen in het Zorgleefplan vast welke zorg we verlenen. Om goed te weten wat uw wensen zijn, vindt een gesprek plaats met u en eventueel uw 1e contactpersoon.

Voor het vastleggen van de afspraken is uw toestemming nodig. Het Zorgleefplan wordt daarom ondertekend door u of uw vertegenwoordiger. De afspraken worden regelmatig opnieuw besproken. Zo kunnen we op tijd zien of u nog de juiste zorg krijgt of dat wellicht (tijdelijk) andere zorg nodig is.

Multidisciplinair overleg

Twee keer per jaar wordt uw zorg met alle betrokken zorgverleners besproken in het MultiDisciplinair Overleg (MDO). Daar kunnen u en uw 1e contactpersoon bij aanwezig zijn. Indien nodig passen we het Zorgleefplan aan. Hiervoor is dan opnieuw uw toestemming en handtekening vereist.

Verantwoorde zorg

Wilgaerden staat voor goede, verantwoorde zorg. Zorg die veilig en cliëntgericht is. Toch kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat wij niet (langer) de zorg kunnen leveren die past bij de zorgvraag. Meer informatie hierover vindt u in ons informatieblad ‘Verantwoorde zorg’: Klik hier voor de pfdGoed idee!

Heeft u een idee om het leven in uw buurt aangenamer te maken? Onze welzijncollega’s van Welwonen kunnen u helpen het te realiseren. Neem Contact op met Welwonen.