Zorgaanbod

We hebben ons zorg- en dienstverleningsaanbod ondergebracht in drie categorieën:

  1. Welzijn in de buurt
  2. Thuiszorg
  3. Bij ons wonen met zorg

We hebben voor deze drie categorieën gekozen omdat we ons aanbod zoveel mogelijk op maat aan u willen aanbieden. Wellicht dat als u thuis woont en geen zorg nodig heeft u andere dingen wilt weten dan wanneer u zorg nodig heeft of bij ons komt wonen.

Zorg en ondersteuning

Met de veranderingen in de zorg is het mogelijk geworden om langer thuis te blijven wonen. Ook als u meer hulp, zorg en ondersteuning nodig heeft. Vooropgesteld dat het voor u veilig blijft. Denkt u bijvoorbeeld aan verpleging en verzorging, ondersteuning, personenalarmering en een gezonde maaltijd. De Consulent wonen en zorg vertelt u graag meer over de mogelijkheden, het aanvragen van zorg en wie welke kosten vergoedt.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Belt u dan gerust met de Consulent wonen en zorg. Zij kan u ongetwijfeld verder helpen.

Bent u zorgprofessional en op zoek naar een crisisplaats? Belt u dan met t 088 - 206 72 06.