Wie betaalt uw zorg?

Als u zorg of ondersteuning wilt (laten) aanvragen, kunt u met drie organisaties te maken krijgen:

1. Gemeente

Uw gemeente biedt ondersteuning bij zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. En ze bieden beschermd wonen voor mensen met een psychische aandoening. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

2. Uw zorgverzekeraar

Uw zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor verpleging en verzorging thuis. Deze zorg heet wijkverpleging en is opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

3. Wet langdurige zorg (Wlz)

De zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt via de website van het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie aanvragen.

 Bron: hervorminglangdurigezorg.nl

Contactgegevens


Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeente Hoorn
0229-25 22 00
info@1punthoorn.nl

Gemeente Koggeland
0229-54 83 70
zorgteam@koggenland.nl

Gemeente Opmeer
(0226) 36 33 33
wijkteam@opmeer.nl

Gemeente Drechterland
(0228) 352 352
gemeente@drechterland.nl

Gemeente Medemblik
(0229) 85 60 00
info@medemblik.nl

Gemeente Enkhuizen
(0228) 36 01 00
m.slijkerman@enkhuizen.nl


Zorgverzekeraar

Uw contact is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Meer informatie kunt u vinden in uw zorgpolis. 


Wet langdurige zorg (Wlz)

U kunt een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Postbus 9306, 1006 AH Amsterdam
088-789 13 00
www.ciz.nl


Onze consulent wonen en zorg helpt u graag verder

Heeft u vragen over uw zorgaanvraag of kunt u daar hulp bij gebruiken?
Neemt u dan contact op met de consulent wonen en zorg. Zij helpt u graag verder.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kunt u aangeven welke andere soorten cookies u wilt accepteren.

Cookie-instellingen