Vrijwilligersraad

Met hart en ziel zetten ruim 750 vrijwilligers zich belangeloos in voor het welzijn van onze cliënten. Zij geven de cliënten de aandacht die ze verdienen. Door een luisterend oor, ondersteuning bij activiteiten of als ‘maatje’ voor de cliënt. Vrijwilligers zijn voor ons van onschatbare waarde. We vinden het belangrijk dat cliënten, vrijwilligers en medewerkers meedenken over het beleid. Daarom heeft Wilgaerden in maart 2017 een Vrijwilligersraad opgericht.

Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad behartigt en vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers en adviseert in de besluitvormingsprocessen die betrekking hebben op het vrijwilligerswerk.

Samenstelling van de Vrijwilligersraad

De vrijwilligersraad bestaat uit vijf vertegenwoordigers:

  1. Monique Oostendorp        voorzitter
  2. Ben Droog                        vicevoorzitter
  3. Ted Blokdijk                      cluster Hoorn
  4. Rein de Wit                       cluster West
  5. Ben Koomen                     cluster Oost

De vrijwilligersraad is bereikbaar via het e-mailadres: vrijwilligersraad@wilgaerden.nl.