Verpleegkundig Specialisten

Mensen in Nederland worden steeds ouder en hebben complexere zorgvragen .Regelmatig zijn er zorgproblemen bij cliënten die soms lastig zijn voor zorgteams en huisartsen  en die om specifieke  kennis vragen. De verpleegkundig specialist gespecialiseerd in chronische ouderenzorg biedt hier uitkomst. Deze relatieve nieuwe beroepsgroep is nog in ontwikkeling zowel landelijk als binnen Wilgaerden

Uw verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist (VS )is een ervaren verpleegkundige met een masteropleiding en combineert verpleegkundige behandelingen met medische behandelingen. De verpleegkundige  behandeling bestaat bijvoorbeeld uit aandacht voor preventie, leefstijl en ondersteuning en coaching van cliënten met chronische ziektebeelden met aandacht voor functiebehoud, maar begeleidt ook bij keuzes voor passende medische zorg. Hierbij staat de kwaliteit van leven steeds voorop. De VS werkt zelfstandig naast een huisarts of medisch specialist en is bevoegd om een aantal medische handelingen zoals  het diagnosticeren van veel voorkomende  klachten of het voorschrijven van medicijnen zelfstandig uit te voeren, maar kan altijd terugvallen op een arts, mocht dit nodig zijn.

De verpleegkundig specialist is regiebehandelaar op de locaties Avondlicht (op afdeling de Hazelaar) en De Wilgenhof. Dit betekent dat de VS daar het eerste aanspreekpunt is voor de medische zorg  en de regie voert in nauwe  samenwerking en in overleg  met cliënt, mantelzorg, zorgteam en arts. De verwachting is dat de VS in de nabije toekomst ingezet wordt als regiebehandelaar op meerdere locaties van Wilgaerden.

Wat betekent dit voor u als cliënt of mantelzorger?

Op elke locatie is een VS beschikbaar voor ondersteuning en coördinatie bij complexe medische zorgvraagstukken en het bijwonen van multidisciplinaire overleggen.  Mogelijk heeft u hier al ervaring mee gehad.

 Op sommige locaties is de VS inmiddels regiebehandelaar en ziet de cliënt  bij medische zorgproblemen  de VS als eerste  in plaats van de huisarts. Indien nodig  schakelt de VS een huisarts of specialist ouderenzorg in voor afstemming of beoordeling. Mocht dit in uw locatie ook gaan spelen dan zal u als cliënt en mantelzorg uiteraard tijdig geïnformeerd worden.

Ons team Verpleegkundig Specialisten:

Van links naar rechts: Anja Wagenaar, Miriam Blom, Monique Termeulen, Marja Karels en Jolanda Bloos

Meer informatie: Uw verpleegkundig specialist stelt zich voor! Klik hier

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kunt u aangeven welke andere soorten cookies u wilt accepteren.

Cookie-instellingen