Samenwerking

 

Uitstekende zorg leveren kunnen we niet alleen. Daarom werken we zowel binnen als buiten de zorgketen graag en nauw samen met alle betrokken partijen.

Dat doen we met de cliënt en zijn sociale omgeving, maar ook met bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, tandartsen en ziekenhuizen.

We nemen deel aan verschillende platforms en samenwerkingsverbanden zoals Kennisplatform Mantelzorgondersteuning, ZWPlus, Netwerk Palliatieve Zorg en het Platform Dementie NHN. 

Op vrijwilligersgebied werken we o.a. samen met het Vrijwilligerspunt, Unie van vrijwilligersRentree en gemeenten.

Ook werken we samen met Werksaam, Geriant, Stichting Netwerk, De Wering, Omring, Esdegé-Reigersdael en GGZ NHN. Deze samenwerking gaat Wilgaerden ook aan met woningcorporaties, onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Alleen door een professionele samenwerking en met het welzijn van onze cliënten als uitgangspunt, kunnen we de beste mogelijke zorg- en dienstverlening leveren.