Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het algemene reilen en zeilen van Wilgaerden. Zij toetst of Wilgaerden haar maatschappelijke functie op een goede en verantwoorde wijze vervult. Ook ziet de Raad van Toezicht erop toe dat het bestuur goed functioneert.

De Raad van Toezicht is een klankbord voor de algemeen directeur en staat deze met raad terzijde. In een aantal gevallen worden besluiten van de algemeen directeur door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Denk bijvoorbeeld aan: het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan, de jaarplannen, de begroting en de jaarrekening, besluiten over vergaande samenwerkingsovereenkomsten en vastgoedovereenkomsten.

De Raad van Toezicht functioneert volgens de principes van de Zorgbrede Governancecode.

De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies:

  1. Auditcommissie Financiën 
  2. Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
  3. Auditcommissie Remuneratie

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • De heer Jan Kees Meijers (voorzitter)
  • De heer Arjen Witte
  • De heer Jeroen Lambriks
  • Mevrouw Marieke Frijlink
  • De heer Harry Luik

Wilt u een mail sturen naar de Raad van Toezicht? Dat kan. Het e-mailadres is raadvantoezicht@wilgaerden.nl

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kunt u aangeven welke andere soorten cookies u wilt accepteren.

Cookie-instellingen