Ouderenmishandeling

Het is misschien nauwelijks voor te stellen, maar in Nederland wordt zeker een op de twintig ouderen mishandeld. En de mensen die het doen, staan vaak heel dichtbij, denk aan: partners, (klein)kinderen, mantelzorgers, professionele verzorgers of verpleegkundigen.

Mishandeling van ouderen komt voor in allerlei vormen: lichamelijke mishandeling, uitschelden, treiteren of bedreigen, seksueel misbruik, verwaarlozing, uitbuiting enzovoort.

Oorzaken

Mishandeling kan het gevolg zijn van overbelasting van de mantelzorger. Er hoeft geen sprake te zijn van opzet. Vaak beseffen mantelzorgers niet dat ze te ver gaan. Hun acties komen voort uit onmacht.

Ook verwaarlozing is een vorm van mishandeling. De verwachting is dat deze vorm van ouderenmishandeling zal toenemen. Door dubbele vergrijzing (meer ouderen en van een hogere leeftijd) zijn er steeds meer mensen afhankelijk van de zorg van anderen. Hierdoor groeit ook het beroep op de mantelzorg en neemt het risico op mishandeling toe.

Soms mishandelt iemand helaas ook bewust. Bijvoorbeeld omdat degene er financieel beter van wil worden of kwaad is op het slachtoffer. En af en toe wortelt ouderenmishandeling in een lange traditie van familiegeweld en -conflicten.

Wees alert

Maar, of ouderenmishandeling nou bewust of onbewust gebeurt... het moet stoppen! En daar hebben we ook uw hulp bij nodig. Signaleren is daarin een belangrijke eerste stap. We vragen u dan ook om alert te zijn op signalen die duiden op mishandeling.

Wat zijn de signalen?

Signalen bij het slachtoffer:

 • Zichtbaar letsel
 • Onsamenhangende verklaringen over verwondingen
 • Depressieve, angstige indruk
 • Onverzorgd, verwaarloosd uiterlijk
 • Veranderd eet- en/of slaappatroon
 • Spullen die verdwijnen, onverklaarbaar geldtekort
 • Weigeren van hulp of gesprekken
 • Geen gelegenheid hebben om met anderen te praten


Signalen bij de pleger:

 • Onverschillige of juist uiterst vriendelijke houding
 • Lijkt overbelast en is gespannen
 • Schelden, schreeuwen
 • Afschermen van de betreffende oudere voor derden
 • Klagen over de oudere

Hoe te handelen bij (een vermoeden van) ouderenmishandeling?

Het is belangrijk dat u vermoedens van ouderenmishandeling meldt omdat slachtoffers hier zelf vaak de kracht niet meer voor hebben. Ook als u niet zeker weet of het wel zo ernstig is! Ouderenmishandeling stopt helaas niet vanzelf.

Wat kunt u doen?

 1. Als er sprake is van direct gevaar, bel dan 112.
 2. Is de pleger een zorgprofessional, neemt u dan contact op met diens leidinggevende. 
 3. Is de pleger een familielid? Dan kunt u contact opnemen met onze Raads- en vertrouwenspersoon. U kunt ook (anoniem) advies inwinnen bij Voor een veilig thuis. Het Steunpunt is 24-uur per dag (gratis) bereikbaar op T 0800 2000.

Meer informatie

Klik hier voor de folder: Mishandeling van ouderen

Raads- en vertrouwenspersoon: Alie Grijpstra, T 0229 28 77 28, a.grijpstra@wilgaerden.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kunt u aangeven welke andere soorten cookies u wilt accepteren.

Cookie-instellingen