Ondernemingsraad

We hechten veel waarde aan de mening van onze cliënten en medewerkers. Daardoor kunnen we ons steeds verder ontwikkelen en verbeteren. In de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad adviseren cliënten en cliëntvertegenwoordigers en werknemers over het beleid van Wilgaerden.

De ondernemingsraad (OR) is het medezeggenschapsorgaan in Wilgaerden, waarvan de leden zijn gekozen door de medewerkers. De spelregels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Om de medezeggenschap vorm te geven, voert de OR overleg met de Raad van Bestuur. Het doel van medezeggenschap is de medewerkers een stem te geven bij besluiten die voor de organisatie en de medewerkers van belang zijn.

De Ondernemingsraad richt zich op:

  • goede arbeidsomstandigheden en een goed werkoverleg
  • zicht houden op managementinformatie (bijv. ziekteverzuim en verloop personeel)
  • het beoordelen van beleidstukken

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor de OR, dan kunt u contact opnemen via bestuuror@wilgaerden.nl.