Medezeggenschap

Wij hechten veel waarde aan de mening van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Daardoor kunnen we ons steeds verder ontwikkelen en verbeteren. In de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Vrijwilligersraad adviseren cliënten/cliëntvertegenwoordigers, werknemers en vrijwilligers over het beleid van Wilgaerden.