Voor mantelzorgers

We hebben in Nederland zo’n 2,6 miljoen mantelzorgers die zich belangeloos inzetten voor iemand anders. Mensen die zorgen voor een partner met een chronische ziekte of voor een vader of moeder die langzaam steeds meer hulp nodig krijgt. Mantelzorgers leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van iemands leven. Dat geeft veel voldoening, maar kan ook zwaar zijn en spanning oproepen. Zeker als de mantelzorg ook nog gecombineerd wordt met een betaalde baan of vrijwilligerswerk.

Samenspel

Wij willen het samenspel tussen mantelzorgers en medewerkers vormgeven vanuit de gedachte dat we pas 'meedoen' nadat de mogelijkheden voor informele zorg zijn benut. We luisteren naar de cliënt en de mantelzorger en naar wat er nodig is. We vinden het belangrijk dat er steun en aandacht is voor de beleving, dilemma’s en vragen van mantelzorgers.

Ondersteuning

Wij willen de draagkracht van mantelzorgers graag in stand te houden en als het nodig is de draaglast Dat doen we o.a. door:

  • een goed onderling contact en afstemming van de zorg. Wij sluiten met onze zorg zoveel aan bij de zorg zoals de mantelzorger gewend was te geven.
  • ons als zorgverlener te richten op de specifieke situatie en behoeften van de mantelzorger (maatwerk).
  • de ondersteuning preventief in te zetten om de mantelzorger te stimuleren voor zichzelf op te komen en ‘gezond’ te blijven.
  • een lage drempel voor de ondersteuning te bieden.
  • alle afspraken over de ondersteuning goed vast te leggen in het zorgleefplan. We evalueren dit regelmatig stellen ook bij als dat nodig is.
  • een continuïteit van beroepskrachten te bieden omdat we het belangrijk vinden dat de zorgverlener de mantelzorger kent. Zo kunnen we meer ondersteuning op maat bieden.
  • een vrijwilliger in te zetten die u (tijdelijk) ondersteunt. Maar ook door bijvoorbeeld praktische adviezen, respijtzorg, personenalarmering, stervensbegeleiding, dagbesteding of huishoudelijke hulp.

Mantelzorgcompliment van uw gemeente

Inwoners van de gemeenten in West-Friesland, die mantelzorg krijgen, kunnen bij hun gemeente een cadeaubon voor hun mantelzorger aanvragen. Deze aanvraag moet meestal voor 31 december worden ingediend. De mantelzorger zelf mag ook in een andere gemeente wonen. Het mantelzorgcompliment is bedoeld voor de mensen die anderen intensief verzorgen of begeleiden (niet voor huishoudelijke zorg!). Het gaat dan meestal om minimaal acht uur per week gedurende minimaal drie maanden.

Samen zorgen dat

We ondersteunen mantelzorgers door te luisteren én samen naar oplossingen te zoeken als dat nodig is. Samen kijken we naar een passende (tijdelijke) oplossing zodat u als mantelzorger uw waardevolle werk kunt volhouden.