Management

Wilgaerden heeft gekozen voor een klein en overzichtelijk managementteam. Er is een eenhoofdige raad van bestuur in de persoon van de algemeen directeur mevrouw drs. Iris van Bennekom - Stompedissel. De algemeen directeur bepaalt het beleid en voert de directie. Zij is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de resultaten. Mevrouw Van Bennekom legt verantwoording af aan de raad van toezicht

Managementteam

De algemeen directeur wordt ondersteund en geadviseerd door het Managementteam, bestaande uit een programmadirecteur zorg, een programmadirecteur bedrijfsvoering en drie clustermanagers. 

  • De programmadirecteuren zijn o.a. verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het strategisch organisatiebeleid en de inbedding in de organisatie.
  • De clustermanagers zijn verantwoordelijk voor het beleid en de bedrijfsvoering van hun cluster. Daarnaast bevorderen zij de samenwerking met externe relaties zoals huisartsen, gemeenten, collega zorgaanbieders en wijkteams.

Het managementteam wordt ondersteund door de bestuurssecretaris en de medewerkers in de ondersteunende functies.

Korte lijnen

Door de minimale gelaagdheid van de organisatie zijn er korte lijnen naar de zelforganiserende teams. Hierdoor kan efficiënter worden gewerkt en vooral beter worden ingespeeld op de vraag van de cliënt. Klikt u hier voor het organisatieschema.

Verantwoording

In het  Jaardocument 2016 vindt u onder meer informatie over het beloningsbeleid en de financiële verantwoording. In de Samenvatting jaarverslag 2016 vindt u in een oogopslag de belangrijkste activiteiten en resultaten.