Management

Wilgaerden heeft een klein en overzichtelijk managementteam. Er is een eenhoofdige raad van bestuur in de persoon van de algemeen directeur mevrouw drs. Iris van Bennekom - Stompedissel. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de resultaten. Mevrouw Van Bennekom legt verantwoording af aan de Raad van toezicht

De algemeen directeur wordt ondersteund en geadviseerd door het Managementteam, de bestuurssecretaris en medewerkers in de ondersteunende functies.

Korte lijnen

Door de minimale gelaagdheid van de organisatie zijn er korte lijnen naar de zelforganiserende en zelfsturende teams. Hierdoor kan efficiënter worden gewerkt en vooral beter worden ingespeeld op de vraag van de cliënt.

Animatiefilm meerjarenstrategie

Jaarverslagen

Voor 2018: klikt u hier voor een samenvatting van het jaarverslag of hier voor het kwaliteitsverslag (voor de complete versie van het jaarverslag, klik hier)
Voor 2017: Klikt u hier voor het jaarverslag, de samenvatting of naar de visualisatie van ons kwaliteitskader 2017.

Tevens kunt u onze Personeelssamenstelling inzien.

Zowel de Raad van Bestuur als de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden gepubliceerd in de jaarrekening.

Salariëring van directieleden, overige leidinggevenden en medewerkers geschiedt conform de CAO V&V.''

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kunt u aangeven welke andere soorten cookies u wilt accepteren.

Cookie-instellingen