Idee of klacht?

Onze cliënten zijn doorgaans zeer tevreden, maar zorg verlenen blijft mensenwerk. Hebt u ideeën voor verbeteringen, of bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Meld het ons, dan gaan wij hiermee aan de slag.

Een goed idee?

Wij zijn blij met elk idee waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Heeft u een goed idee? Mail het dan naar idee@wilgaerden.nl of deponeer het idee in de klachten- en/of ideeënbus welke bij de recepties te vinden zijn in een ieder van onze woonzorgcentra.

Wat te doen bij een klacht

Bespreekt u een klacht met de betreffende medewerker. En komt u er samen niet uit, meld uw klacht dan bij de teamcoach. Leidt dat ook niet tot een oplossing, dan kunt u als volgt te werk gaan: 

Bespreek uw klacht in vertrouwen

Als u niet zeker weet of u een klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen Alie Grijpstra, raads- en vertrouwenspersoon van Wilgaerden. U kunt met haar in vertrouwen bespreken waar u mee zit. Zij kan u voorlichting en advies geven en eventueel helpen bij het indienen van een klacht. U kunt haar bereiken via a.grijpstra@wilgaerden.nl of T 0229 28 77 28. 

Schriftelijke klacht

In elke locatie liggen bij de klachtenbus klachtenformulieren. Na invulling kunt u het formulier in de klachtenbus deponeren. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht over hoe de klacht wordt opgelost. Aan de afhandeling van een klacht zijn termijnen vastgesteld.

U kunt het klachtenformulier ook hier downloaden en mailen naar klachten@wilgaerden.nl.

Klachtencommissie

Misschien wilt u dat de klacht wordt behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie. Deze klachten moeten altijd schriftelijk en op naam worden ingediend. U kunt dit formulier downloaden via de website http://facit.nl/.

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kunt u aangeven welke andere soorten cookies u wilt accepteren.

Cookie-instellingen