Idee of klacht?

Onze cliënten zijn doorgaans zeer tevreden, maar zorg verlenen blijft mensenwerk. Bent u ontevreden over onze dienstverlening of hebt u ideeën voor verbeteringen? Dan kunt u een klacht of idee indienen.

De ervaring laat zien dat onze cliënten niet snel een klacht indienen. Als wij een klacht ontvangen, nemen we die dan ook uiterst serieus.

Bespreekt u een klacht met de betreffende medewerker. Komt u er samen niet uit, meld uw klacht dan bij de teamcoach. Leidt dat ook niet tot een oplossing, dan kunt u als volgt te werk gaan: 

Bespreek uw klacht in vertrouwen

Als u niet zeker weet of u een klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen Alie Grijpstra, raads- en vertrouwenspersoon van Wilgaerden. U kunt met haar in vertrouwen bespreken waar u mee zit. Zij kan u voorlichting en advies geven en eventueel helpen bij het indienen van een klacht. U kunt haar bereiken via a.grijpstra@wilgaerden.nl of T 0229 28 77 28. 

Schriftelijke klacht

In elke locatie liggen bij de klachtenbus klachtenformulieren. Na invulling kunt u het formulier in de klachtenbus deponeren. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht over hoe de klacht wordt opgelost. Aan de afhandeling van een klacht zijn termijnen vastgesteld.

U kunt het klachtenformulier ook hier downloaden en mailen naar klachten@wilgaerden.nl.

Klachtencommissie

Misschien wilt u dat de klacht wordt behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie. Deze klachten moeten altijd schriftelijk en op naam worden ingediend. U kunt dit formulier downloaden via de website http://facit.nl/.

Een goed idee?

Wij zijn blij met elk idee waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Heeft u een goed idee? Mail het dan naar idee@wilgaerden.nl of deponeer het idee in de klachten- en/of ideeënbus.