Handige websites

Wij proberen u als mantelzorger zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar ook wij hebben helaas niet op alle vragen of dilemma’s een passend antwoord. Wellicht dat onderstaande websites u daarbij kunnen helpen.

Mezzo

Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg.
www.mezzo.nl

Expertisecentrum Mantelzorg

De website van het Expertisecentrum Mantelzorg is hét landelijke kenniscentrum voor mantelzorgondersteuning. Zij werken met en voor betrokken partijen die mantelzorgondersteuning bieden en/of op de agenda hebben staan: overheden, zorg- en welzijnssector, financiers, opleidingen, onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties.
www.expertisecentrummantelzorg.nl

Stichting Werk & Mantelzorg

De Stichting Werk&Mantelzorg streeft na dat de combinatie werk en mantelzorg net zo gewoon en bespreekbaar wordt als de combinatie werk en de zorg voor kinderen.
Daartoe werken ze samen met werkgevers, overheid, gemeenten, belangenorganisaties en werkende mantelzorgers.
www.werkenmantelzorg.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De website van het ministerie van VWS geeft informatie over allerlei ethische onderwerpen. Via de zoekmachine is deze informatie gemakkelijk te vinden. Er zijn dossiers aangelegd van verschillende onderwerpen, zoals euthanasie, mantelzorg, palliatieve zorg. Hierin is alle relevante informatie verzameld. Ook vindt u er informatie over diverse wetten, zoals de WGBO of de WMO.
www.rijksoverheid.nl

Zorgverzekering Informatie Centrum

Het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) heeft onlangs een kennisdossier samengesteld met alle praktische en nuttige informatie over mantelzorg. Binnen het kennisdossier valt een dossier over verlofregelingen in de mantelzorg. Voor meer informatie over mantelzorg, respijtzorg, Wmo en Wlz klikt u hier.
www.zorgverzekering.org

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kunt u aangeven welke andere soorten cookies u wilt accepteren.

Cookie-instellingen