Fusie LeekerweideGroep

Op 11 december 2018 hebben de raden van toezicht van Wilgaerden en LeekerweideGroep een positief advies gegeven op een toekomstig samengaan van beide organisaties. Door de fusie ontstaan nieuwe en ruimere mogelijkheden om zorg en ondersteuning verder op maat vorm te geven en zorgvernieuwende projecten te initiëren. Onze kijkrichting is om op 1 januari 2020 daadwerkelijk te fuseren.

De komende jaren staan we voor de uitdaging om continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan alle mensen die dat nodig hebben in onze regio Noord-Holland Noord. We noemen het een uitdaging omdat een aantal zaken, weliswaar langzaam maar wel zeker, aan het veranderen is. Vergrijzing en veranderende behoeften Allereerst worden we met zijn allen ouder. Dat is op zich een plus. Alleen doen we het in groten getale. De behoefte aan zorg of ondersteuning neemt hiermee ook toe. Maar tegelijkertijd willen we graag ons leven blijven leiden op de manier zoals we altijd deden, of tenminste, op de manier die we het prettigste vinden. Dat betekent dat zorgverlening en ondersteuning nog meer maatwerk wordt. Betaalbaarheid van zorg Van de andere kant lopen hierdoor de zorgkosten op. De betaalbaarheid van zorg wordt een onderwerp dat zich steeds meer op de voorgrond dringt. Nu al wordt van zorgverleners gevraagd om die oplopende kosten binnen hun bestaande budget op te lossen. We moeten steeds meer ondernemingsgezind te werk gaan en bedrijfsprocessen steeds efficiënter organiseren. 

Medewerkers
Onze medewerkers zijn goed opgeleid en werken graag bij ons. Dat willen we ook zo houden. Dat betekent investeren in ontwikkeling, keuze- en groeimogelijkheden en inzetbaarheid door de jaren heen. Dee arbeidsmarkt wordt echter krapper. Er zijn steeds minder jonge mensen en die mensen kiezen niet vanzelf voor de zorg. Dit alles geldt voor heel veel organisaties in de zorg. En dus ook voor Wilgaerden en LeekerweideGroep. Hoe goed het nu ook gaat, hierop behoor je je als organisatie voor te bereiden.De fusie maakt ons ook als werkgever interessanter en aantrekkelijker. Als grote werkgever hebben we medewerkers die zich in de breedte of diepte verder willen ontwikkelen meer te bieden. We hopen zo nieuwe medewerkers, maar ook vrijwilligers voor ons te interesseren en de huidige aan ons blijven binden. Kijk hier voor vacatures bij LeekerweideGroep.

Kansen om samen op te pakken
De toekomst biedt ook kansen. We kunnen meer klanten aanspreken door nieuwe en meer diverse vormen van dienstverlening te ontwikkelen. Ook technologie en innovatie bieden ruimte en mogelijkheden om aan veranderende vragen tegemoet te komen. Maar dan moet je wel het geld hebben om te kunnen investeren. Al deze zorgen zijn makkelijker te dragen wanneer je ze deelt. Want, simpel maar waar: samen kun je meer dan alleen.

Samen kunnen we ...

  • Een breder arrangement aan zorg en ondersteuning bieden aan de mensen uit onze regio.
  • Behandelcapaciteit en specialistische expertise ontwikkelen waaraan een tekort is in de regio.
  • Op meer plaatsen in de regio aanwezig zijn. Dat betekent nog meer ondersteuning mogelijk maken thuis, of dichtbij huis.
  • Nieuwe voorzieningen bouwen, voorzieningen delen en nieuwe diensten ontwikkelen.
  • De zorg en ondersteuning verbeteren door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde en netwerken.
  • Een gecombineerd budget besteden aan innovatie en vernieuwing. Het is niet alleen groter maar heeft meer effect en reikwijdte dan dat we met beperktere budgetten ieder apart innoveren en ontwikkelen.
  • Een interessante werkgever zijn waarin een medewerker zich op vele manieren kan ontwikkelen. Door mogelijkheden in de breedte, diepte en in opleidingsmogelijkheden te bieden behouden we onze gedreven en kwalitatief goede medewerkers en trekken we gemotiveerde nieuwe medewerkers aan.

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kunt u aangeven welke andere soorten cookies u wilt accepteren.

Cookie-instellingen