De wilsverklaring

Heeft u bepaalde wensen of verwachtingen over belangrijke beslissingen rondom het levenseinde? Dan kunt u uw medische wensen schriftelijk (laten) vastleggen in een wilsverklaring. Deze verklaring kunt u altijd intrekken of aanpassen. In Nederland kennen we verschillende wilsverklaringen:

Niet reanimeren

Elke week worden er mensen getroffen door een plotselinge hart- of ademstilstand. Uw Eerst Verantwoordelijke Verzorgende bespreekt met u of u in zo’n geval wel of niet gereanimeerd wilt worden. Uw wens wordt vastgelegd in uw cliëntmap en in het zorgleefplan.
Uw besluit is geen garantie dat u niet gereanimeerd wordt. Als u bijvoorbeeld in het restaurant een hartstilstand krijgt en de medewerker is niet op de hoogte van uw niet-reanimerenwens, dan wordt alsnog gestart met reanimatie.
De beste garantie dat u zowel binnen als buiten een locatie van Wilgaerden niet gereanimeerd wordt, is het dragen van een ‘niet-reanimerenpenning’. Deze kunt u tegen betaling bestellen bij de Patiëntenfederatie Nederland, Piet van Dommelenhuis
Churchilllaan 11, 6e etage, 3527 GV Utrecht, T 030 - 297 03 03, e-mail: info@patientenfederatie.nl.

Niet behandelverklaring

In een niet-behandelverklaring geeft u aan onder welke omstandigheden u niet meer behandeld wilt worden. Bijvoorbeeld als u in coma raakt of wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Voor een niet behandelverklaring kunt u contact opnemen met uw huisarts.

NPV-Levenswensverklaring

Met deze verklaring vertelt u wie uw wettelijke vertegenwoordiger is. Verder geeft u het volgende aan:

  • U wilt zo goed mogelijke medische en verpleegkundige zorg ontvangen
  • Als het sterven nabij is, wilt u ruimte voor afscheid nemen en wilt u geen levensverlengende behandelingen meer
  • Met de verklaring wijst u actieve levensbeëindiging af

Meer informatie over de NPV-Levenswensverklaring vindt u hier.

Euthanasieverklaring

Euthanasie is het actief beëindigen van een leven door een arts als sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. In een euthanasieverklaring geeft u vrijwillig en weloverwogen aan in welke situatie u wilt dat een arts bij u euthanasie uitvoert. Een arts is overigens niet verplicht om zelf euthanasie uit te voeren. Bespreek daarom uw wens met uw huisarts.

Donorverklaring

Ook de donorverklaring is een wilsverklaring. Met een ingevuld en ondertekend donorformulier maakt iemand zijn wens kenbaar ten aanzien van orgaan- en weefseldonatie. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.donorregister.nl.

Wilsverklaring naar wens

U kunt ook een wilsverklaring naar wens samenstellen. Voorwaarde is wel dat uw persoonsgegevens goed staan opgenomen, zodat het duidelijk is van wie de verklaring is (achternaam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, datum ondertekening en handtekening). In de wilsverklaring moet u helder en duidelijk beschrijven wat uw wensen zijn.

Vergeet alstublieft niet om uw Eerst Verantwoordelijk Verzorgende op de hoogte te brengen van uw wilsverklaring.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wilsverklaringen? Wellicht dat de websites www.zorgverklaring.nl, www.alsjenietmeerbeterwordt.nl, www.nvve.nl en www.patientenfederatie.nl u daarbij kunnen helpen. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kunt u aangeven welke andere soorten cookies u wilt accepteren.

Cookie-instellingen