Cliëntenraad

Bij Wilgaerden staat de cliënt voorop. We vinden het belangrijk te luisteren naar onze cliënten als het gaat om onze zorg- en dienstverlening. Onze cliënten - of hun vertegenwoordigers - weten immers het beste waar behoefte is aan verbeteringen in de zorg die wij bieden. De medezeggenschap van cliënten is geregeld via de (centrale) Cliëntenraad en de Cliëntencommissie op de locaties van Wilgaerden.

Cliëntencommissie

Elke locatie van Wilgaerden heeft een Cliëntencommissie (CC). Zij spreken met de clustermanager of teamcoach over de ontwikkelingen op de locatie. Elke Cliëntencommissie levert één lid voor de Cliëntenraad van Wilgaerden.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle Wilgaerden cliënten. De Raad van Bestuur van Wilgaerden vraagt de Cliëntenraad om advies bij grote zaken zoals reorganisaties, verhuizingen, veiligheidsbeleid et cetera. De Cliëntenraad bekijkt alle voorgenomen besluiten door de bril van de cliënt. Welke gevolgen hebben besluiten voor de cliënten? Wordt er voldoende rekening gehouden met hun belangen? Als de Cliëntenraad dat nodig acht, kan zij ook ongevraagd advies geven.

Met welke onderwerpen houdt de cliëntenraad zich bezig?

De cliëntenraden denken en praten mee over:

  • de kwaliteit van de zorg in huis of wijk
  • de dagelijkse zaken zoals maaltijden en activiteiten
  • de veiligheid en hygiëne
  • het beleid van Wilgaerden waar cliënten mee te maken krijgen
  • nieuwe ontwikkelingen in de zorg (bijvoorbeeld nieuwe wetgeving)
  • de informatie die Wilgaerden aan de cliënten geeft en alle andere zaken waar zij tegenaanlopen.

Wilt u meepraten over de zorg?

De leden doen hun werk op vrijwillige basis. Wilt u ook meepraten en meedenken over de zorg binnen Wilgaerden?
Neemt u dan contact op met het Bureausecretariaat.
T (0229) 28 77 28
bureausecretariaat@wilgaerden.nl

Download Reglement Cliëntenraad