Beleidshorizon en jaarverslag

De strategische voornemens van Wilgaerden zijn verwoord in onze Beleidshorizon 2014-2018. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuw strategisch plan.

Over de activiteiten van Wilgaerden in 2016 kunt u lezen in ons Jaardocument 2016. Van dit Jaardocument is ook een samenvatting gemaakt.

Vragen?

Heeft u hier vragen over, neemt u dan contact met ons op: T 0229 28 77 28.