Anbi

Stichting ouderenzorg Wilgaerden is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en door de belastingdienst erkend als ANBI.

Dit betekent dat donateurs hun giften aan Wilgaerden kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bovendien hoeven wij geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over donaties en erfenissen die wij ontvangen. Deze komen dus volledig ten goede aan Wilgaerden. Om aan de voorwaarden van de ANBI te voldoen, publiceren we de volgende gegevens op onze website.

Naam instelling

Stichting ouderenzorg Wilgaerden

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)

809570142

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Avondlicht 2016
Stichting Vrienden van Het Noorderlandhuis 2016
Stichting Vrienden van Westerhaven